Vše, co vás zajímá či potřebujete vědět.
Článek 4 směrnice EU 168/2013
ZDE
Průvodce regulatorními pravidly pro oblast elektrických vozíků
ZDE
PODMÍNKY PROVOZU 
 
Provozování koloběžek a tříkolek s elektrickým pohonem se řídí legislativou země ve které jsou provozovány.
 
Vyhláška č. 341/2014 Sb. Příloha č. 12
 
 8. Jízdní kolo může být vybaveno dodatečně pomocným motorkem, jestliže
 
 a) bude nadále zachován původní charakter jízdního kola podle bodu 1 a 2,
 
b) pomocný motorek bude přiměřeně plnit podmínky ustanovení § 19 zákona,
 
c) jeho výkon nepřesáhne 1 kW,
 
d) v případě použití spalovacího motoru, nebude mít takový motor objem válce nebo válců větší než 50 cm3 ,
 
e) maximální konstrukční rychlost nebude vyšší než 25 km.h-1 a Výbava jízdních kol, vyhláška č. 341/2014 Sb. 3 f) montáž pohonného systému - motor, nádrž paliva nebo akumulátor na jízdní kolo, si nevyžádá zásah na jeho nosných částech.
 
Pokud vozidlo splňuje všechny výše uvedené požadavky, považuje se pro potřeby této vyhlášky nadále za jízdní kolo.
 
9. Pro účely této vyhlášky se jízdním kolem rozumí i tříkolky a vícekolky, stejně jako vícesedadlová jízdní kola - tandemy a jim podobná vozidla poháněná lidskou silou a určená i k provozu na pozemních komunikacích, jako například koloběžky.
 
 odkaz na zdroj:
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Technický manuál  -  tříkolka ADVENTO

 

 Technický manuál - koloběžka EASY RIDER
PODMÍNKY PROVOZU 
 Provozování koloběžek a tříkolek s elektrickým pohonem se řídí legislativou země, ve které jsou provozovány.
 
 
Výbava jízdních kol Vyhláška č. 341/2014 Sb. ZDE
 
 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Text s významem pro EHP)  ZDE
 
 
 Motorová vozidla Kategorie „L“ a potřebná řidičská oprávnění pro jejich řízení - platné od 19.01.2013 - 2  ZDE